Freesbanken

Online: 7 november 2018

Kijkdag: 16 november 2018 van 09:00u tot 12:00u

Sluiting: 20 november 2018 vanaf 14:00u

Afhaaldag: 28 november 2018 van 09:00u tot 16:00u

!!!Alleen kavels 1 en 2 van deze veiling hebben betrekking tot Handel & Wandel te Hulst!!!

https://www.troostwijkauctions.com/uk/metal-working-machines/01-27745/